Adatkezelési nyilatkozat 

A KN Trade d.o.o. vállalat tiszteletben tartja és védi az Ön magánéletét. Az alábbiakban olvassa el, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja a számunkra átadott vagy digitális platformjaink által összegyűjtött adatok kezelését, amelyek lehetővé teszik a látogatók számára a weboldalunk elérését és a szolgáltatásaink használatát. Ez az adatvédelmi irányelv összhangban áll a GDPR-ral, valamint a nemzeti jogszabályokkal.

Hogyan gyűjtjük az adatait?

Ha Ön csak a kívánságbolt látogatója, akkor csak sütiket használva gyűjtünk Önről adatokat.

Ha kapcsolatba lép velünk a weboldalunkon található űrlap használatával, megkapjuk az Ön nevét és vezetéknevét, telefonszámát és/vagy e-mail címét, hogy megválaszolhassuk kérdését vagy kérését.

Ha Ön az online áruházban kínált termékek vásárlója, akkor egyéb személyes adatokat is gyűjtünk Önről, amelyekre szükségünk van, hogy számlát állíthassunk ki és elküldhessük a megrendelt termékeket.

Ezek a személyes adatok:

  • kereszt- és vezetéknév;
  • cím (utca és házszám, irányítószám és város);
  • kapcsolattartási email cím;
  • kapcsolattartási telefonszám.

Miért kezeljük ezeket a személyes adatokat

A vállalat általános üzleti folyamatainak részeként

Személyes adatokat gyűjtünk a webhely látogatóiról, vásárlóiról, szállítóiról (beleértve a harmadik feleket is, mint szolgáltatókat). Az adatok tartalmazhatják az egyén nevét, elérhetőségét és egyéb információkat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy üzletetelhessünk Önnel vagy a szervezetével.

Hogy segítsen a kéréseiben

Ön dönthet úgy, hogy hozzájárul a személyes adatok, köztük a nevének, e-mail címének vagy egyéb elérhetőségének megadásához, amikor e-mailben, levélben, digitális platformjainkon vagy más kommunikációs csatornákon keresztül kapcsolatba lép velünk. Ezek a személyes adatok lehetővé teszik számunkra, hogy válaszoljunk az információkéréseire, megfelelő lépéseket és ajánlatot készítsünk a termékek megvásárlására, és képesek legyünk reagálni szavatossági vagy más igények esetén.

Vevők és potenciális vevők

Személyes adatokat gyűjtünk a vevőktől és a potenciális vevőktől, beleértve a neveket, elérhetőségeket, a fizetési és hitelkártya-információkat, a hitel- és egyéb információkat, mert szükségünk van rájuk, hogy üzletelhessünk magánszemélyekkel vagy szervezetekkel. Az adatokat el lehet juttatni a logisztikai partnerekhez, hogy azok intézhessék a megrendelést, beleértve a termékek kiszállítását is. A digitális eszközökön történő automatikus adatgyűjtés lehetővé teszi számunkra, hogy vigyázzunk az oldalunk felhasználóinak biztonságára.

Vállalkozásfejlesztés

Az Ön által megadott, vagy digitális eszközeinken automatikusan összegyűjtött személyes adatokat felhasználjuk termékeink és megoldásaink felhasználóinak jobb megértésére, és ezek képezik majd a releváns üzenetek és ajánlatok alapját a velünk való kapcsolatfelvétel alkalmával. A személyes adatokat a termékek, folyamatok, a weboldal fejlesztésére használjuk fel.

Marketing kommunikáció

Az Ön engedélyével, ha szükséges, felhasználhatjuk az Ön személyes adatait, hogy tájékoztassuk a vállalat üzleti tevékenységéről, termékeiről és szolgáltatásairól. Ha nem szeretné, hogy a KN Trade d.o.o. vállalat ilyen módon használja fel az Ön személyes adatait, vagy ha nem szeretne további információkat kapni, bármikor leiratkozhat a hírlevelek fogadásáról. A különféle kommunikációs csatornák alján talál egy linket a leiratkozáshoz, vagy a kapcsolatfelvételhez velünk e-mailben vagy levélben történő leiratkozáshoz. Az Ön adatait rendszerünkből két hónapon belül töröljük, miután leiratkozott, kivéve, ha adatait az Ön engedélyétől eltérő jogalapon tároljuk és kezeljük.

A látogató és az ügyfél preferenciáinak figyelembevétele

Személyes adatokat gyűjthetünk a webhelyünk látogatóitól vagy a vásárlóktól, bizonyos termékek biztosítása és az ügyfelek érdekeinek figyelembevétele érdekében.

A jogszabályok betartása

A törvény által előírt vagy megengedett módon gyűjthetünk személyes adatokat. Az általunk gyűjtött személyes és nem személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat nem adjuk el vagy továbbítjuk harmadik feleknek, kivéve a jelen nyilatkozatban meghatározott eseteket.

Személyes adatok továbbítása

Személyes adatait nem osztjuk meg másokkal, a következő esetek kivételével:

  • Amikor a leányvállalatok vagy harmadik felek szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben, válaszolnak az Ön kéréseire, vagy csomagokat és szolgáltatásokat szállítanak az ügyfeleknek, és hasonló alkalmakra. Ezeknek a vállalatoknak tilos az Ön személyes adatait más célokra felhasználni, mint amit mi előírunk, vagy amelyet a törvény előír. Ide tartoznak például a kézbesítési szolgáltatások, az e-mail szolgáltatók stb.
  • Amikor személyes adatokat osztunk meg a társaságban vagy harmadik felekkel ügyfeleink biztonságának és biztonságának biztosítása, jogaink és tulajdonunk védelme érdekében a jogi eljárásoknak megfelelően vagy más esetekben, ha jóhiszeműen hisszük, hogy a közzétételt törvény írja elő. Ide tartoznak például informatikai és pénzügyi tanácsadók, külső jogi tanácsadók stb.

Az Ön jogai 

Az egyének kérhetik a KN Trade d.o.o. -tól a személyes adatokhoz való hozzáférést, az Ön személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Önnek joga van kifogást emelni személyes adatainak kezelése és hordozhatósága ellen.

A hozzáférés joga

Önnek mindig joga van tudni, hogy a személyes adatokat kezeljük-e Önnel kapcsolatban, és ha igen, akkor hozzáférhet a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: (a) a feldolgozás célja; (b) az érintett személyes adatok típusai; (c) azok a felhasználók vagy felhasználói kategóriák, akik számára személyes adatokat közöltek vagy nyilvánosságra hoznak; (d) a személyes adatok tervezett megőrzési időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az adott időszak meghatározásához használt kritériumok; (e) amennyiben a személyes adatokat nem Öntől gyűjtik, a forrásukkal kapcsolatos összes rendelkezésre álló információ.

Helyesbítéshez való jog

joga van az Önről szóló pontatlan személyes adatok helyesbítésére, és a feldolgozás céljainak figyelembevételével a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez.

Törléshez való jog

Önnek joga van személyes adatait töröltetni, ha a következő okok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat összegyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) ha visszavonja a beleegyezést, amely alapján a feldolgozás megtörténik, és ha a feldolgozásnak nincs más jogi alapja; (c) ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak feldolgozásának nincs nyomós jogos oka; (d) a személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek joga van korlátozni személyes adatainak feldolgozását, ha a következő esetek egyike érvényes: (a) amikor vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; (b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett korlátozni kéri azok felhasználását; (c) már nincs szükségünk az Ön személyes adataira a feldolgozás céljából, de Önnek a jogi követelések érvényesítéséhez, végrehajtásához vagy védelméhez van szüksége; (d) ha a KN Trade d.o.o. jogos érdekein alapuló kifogást nyújtott be az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy jogos indokaink felülmúlják-e az Ön indokait.

Amikor az Ön személyes adatainak kezelését az előző bekezdésnek megfelelően korlátozták, ezeket a személyes adatokat, azok tárolásának kivételével, csak az Ön beleegyezésével, vagy jogi igények érvényesítésére, végrehajtására vagy védelmére, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme.

Mielőtt törölné a személyes adatai kezelésének korlátozását, kötelesek vagyunk erről tájékoztatni Önt.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van strukturált, széles körben használt, és géppel olvasható formában megkapni személyes adatait, valamint joga van továbbítania ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek, ahol a feldolgozás az Ön beleegyezésén alapul és a feldolgozás automatizált eszközökkel történik. Kérésére, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, a személyes adatokat közvetlenül továbbíthatják egy másik adatkezelőnek.

Kifogásolás joga

valahányszor az Ön adatait marketing célból jogos érdek alapján kezelik, bármikor kifogást emelhet az ilyen feldolgozás ellen.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes adatokhoz fűződő jogok gyakorlása esetén a megbízható azonosítás érdekében az adatkezelő további adatokat kérhet tőlünk, és csak akkor tagadhatja meg a cselekvést, ha bebizonyítja, hogy nem tudja megbízhatóan azonosítani Önt.

Ha úgy ítéli meg, hogy a KN Trade d.o.o. vállalat megsérti az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kötelezettségeit, panaszt tehet az információs biztosnál (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana) vagy e-mailben a következő címen: [email protected]. További információ az információs biztosról és a személyes adatok feldolgozásáról a következő címen szerezhető be: https://www.ip-rs.si/.

Biztonság, integritás és adattárolás

Az adatok biztonsága, integritása és titkossága rendkívül fontos számunkra. Csapatunk technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket hajt végre, amelyek célja az adatok jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, felhasználás és megváltoztatás elleni védelme. Rendszeresen felülvizsgáljuk biztonsági eljárásainkat, hogy figyelembe vegyük a megfelelő korszerű technológiákat és módszereket. Felhívjuk figyelmét, hogy minden erőfeszítésünk ellenére egyetlen óvintézkedés sem tökéletes vagy megkerülhetetlen. Személyes adatait addig tároljuk, amíg az az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha a törvény előírja vagy megengedi hosszabb megőrzési időtartamot. Az információkat rendszeresen frissítjük, hogy naprakészek legyenek.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Ez a nyilatkozat időről időre módosítható a legújabb technológiákhoz, az ipari gyakorlathoz, a szabályozási követelményekhez való igazítással vagy más célokra. Az adatvédelmi nyilatkozat érvényes verzióját közzétesszük digitális platformjainkon. Azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi nyilatkozatot; ha az alkalmazandó törvény előírja, a változtatások végrehajtása előtt kérni fogjuk az Ön beleegyezését.

Megjegyzések és kérdések

Ha észrevétele vagy kérdése van ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, írásban vegye fel a kapcsolatot a KN Trade d.o.o., Karantanska cesta 2a, 1230 Domžale, Szlovénia céggel, vagy küldjön e-mailt az [email protected] e-mail címre.